STRIDSBÅTSBESÄTTNING 

Som besättningsmedlem på en stridsbåt ingår du i någon av kustjägarkompaniets plutoner. Din uppgift tillsammans med de andra besättningsmedlemmarna är att lösa uppgifter med stridsbåten. Huvuduppgiften är att genomföra transporter av plutonens enheter men uppgifter löses också enskilt med bara stridsbåtar.
 
 
Kraven på båtbesättningarna på kustjägarkompaniet är högre än på övriga amfibiebataljonen då du förväntas vid sidan om din tjänst som stridsbåtspersonal också kunna fungera i rollen som kustjägare.
Som en del i kustjägarkompaniet ska du kunna delta även i helt markoperativa internationella insatser där stridsbåtar inte ingår. För att du ska kunna ingå i förbandet gäller samma grundkrav för kompaniets stridsbåtspersonal som för kustjägare. Stridsbåtspersonalens deltagande vid en sådan insats kan se ut på olika sätt, till exempel kan du komma att ingå i en kustjägargrupp eller framföra markfordon. Stridsbåtspersonalen på kustjägarkompaniet kommer därför ges utbildning och delta i övningar på ett sådant sätt att de har färdigheter även för att kunna lösa dessa uppgifter. Som tillhörande kustjägarkompaniet kommer du i första hand vara del i en båtbesättning, men det krävs att du också har ett stort intresse för jägartjänsten då den alltid kommer finnas som med som en självklar del parallellt med båttjänsten.


BÅTCHEF


Som båtchef stridsbåt 90 är du befälhavare och ansvarar för framförande, taktiskt uppträdande samt säkerheten ombord. Båtchefen skall med sin besättning framföra stridsbåten i alla skärgårdstyper och öppet hav i alla siktförhållanden i farter upp till 45 knop. Befattningen ställer höga krav på dig vad avser förmåga att fungera i besättning, förmåga att fatta rätt beslut i snabba situationer, gott omdöme och ha lätt för att lära. Krav för att bli båtchef är att du är godkänd på särskilda tester för stridsbåtspersonal.


STÄLLFÖRETRÄDANDE BÅTCHEF


Som ställföreträdande chef ombord på stridsbåt 90 kommer du att vara navigatör och förare. Befattningen innebär att du skall ha lika god färdighet i att köra båten som att navigera. Dessutom skall du efter direktiv från båtchefen kunna framföra och nyttja båten stridstekniskt. Ställföreträdande båtchef skall också i båtchefens frånvaro kunna leda verksamheten ombord. Befattningen ställer höga krav på dig vad avser förmåga att fungera i besättning, förmåga att fatta rätt beslut i snabba situationer, gott omdöme och ha lätt för att lära. Utöver övriga krav så kräver befattningen att du är godkänd på särskilda tester för stridsbåtspersonal.


STRIDSBÅTSMEKANIKER


Stridsbåtsmekanikern ansvarar för maskintjänsten och till del säkerheten för stridsbåten och dess personal. Du är även ansvarig för att båten fungerar på ett optimalt sätt rent tekniskt. Mekanikern är också skytt på den tunga kulsprutan/granatsprutan och ansvarar för båtens vapensystem. Befattningen ställer höga krav på dig vad avser förmåga att fungera i besättning, förmåga att fatta rätt beslut i snabba situationer, gott omdöme och ha lätt för att lära.