GMU - Första steget mot kustjägarna

 

GMU är en utbildning som ger formell behörighet för att man ska kunna bli anställd som soldat eller sjöman i Försvarsmakten och motsvarar första delen av det tidigare kallades lumpen. Den ger också behörighet för fortsatt kompletterande utbildning inför specialistofficersutbildningen, officersprogrammet eller tjänstgöring i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Förutsatt att man har genomfört GMU med godkänt resultat kan man söka något av nedan alternativ:

 

 • En anställning (inleds med sex månaders provanställning) som soldat eller sjöman.
 • Tjänstgöringsavtal i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.
 • Förberedande officersutbildning, som är en kompletterande utbildning på tre månader som förberedelse för fortsatt utbildning till yrkes- eller reservofficer.

 

ANSÖKAN TILL GMU

För att söka GMU, kan du besöka Rekryteringsmyndigheten.

Frågor om utbildning och anställning besvaras av Försvarsmaktens rekryteringslinje, telefon 08 - 514 390 09, rekrytering@mil.se.

Frågor om krav, tester och uttagning besvaras av Rekryteringsmyndigheten, telefon 054 - 14 65 99.

 

GMU och KUSTJÄGARE

För att kunna söka till kustjägarna ska man ha tjänstgjort minst 10 månader som soldat inom Försvarsmaken eller genomfört godkänd värnplikt. Man alltså inte bli kustjägare direkt efter genomförd GMU, utan måste först utbildas och bli anställd som amfibiesoldat, jägarsoldat eller motsvarande. För att bli anställd som soldat måste man först genomgå grundläggande militär utbilding, GMU. 

Även om många soldater på kustjägarkompaniet har en bakgrund inom amfibiekåren, kommer många från andra delar av Försvarsmakten. 

 

 

TRÄNA INFÖR GMU I FÖRSVARSMAKTEN

Under GMU:n genomförs många fysiskt krävande moment, ofta med tung packning och utrustning. Därför är det viktigt att kroppen är rätt och tillräckligt tränad för denna typ av belastning. Om du har för avsikt att söka uttagning till kustjägaraspirant, bör du anpassa din träning inför GMU även med tanke på kustjägarnas antagningskrav. 

   

  GMU: Tolv veckor, sju projekt

  1. Koll på läget

  Vecka 1

  Den första veckan av utbildningen ger rekryten grundläggande färdigheter i att uppträda som soldat och att hantera sin utrustning. Under veckan påbörjas exercisutbildningen och de första skjutövningarna genomförs.

   

   

  Inspelat på Amfibieregementet (Amf1) i Berga under inryckningsveckan för GMU (Grundläggande militär utbildning) i januari 2012.
  Foto: Mats Nyström/Combat Camera

   

  2. Patrull

  Vecka: 2-4

  Vecka två börjar själva stridsutbildningen. Ofta utgår övningarna från att den blivande soldaten och gruppen ska göra framryckningar från plats A till B. Olika saker inträffar under dessa moment och rekryten lär sig hantera dem och att agera på rätt sätt. I momenten ingår att identifiera och behandla personer med stressreaktion, och att öva närstrid utan vapen. Från och med "Patrull" kommer de flesta övningar ske i fält.

   

  Inspelat på Amfibieregementet (Amf1) i Berga under februari 2012.
  Foto: Mats Nyström/Combat Camera

   

  3. Försvara

  Vecka: 5-7

  Under "Försvara" börjar rekryten öva mer i grupp med de andra. Nu lär man sig grunden i att skydda och försvara objekt. Det kan gälla att anordna eller förbättra eget skydd, maskera objekt, bevaka objekt och genomföra strid från eldställning. Man ska också kunna agera på rätt sätt om gruppen utsätts för kemiska, biologiska, radioaktiva eller nukleära ämnen. En del av övningarna sker i mörker.


  Foto: Mats Nyström och Mattias Hultin / Combat Camera

   

  4. Skyddsvakten bevakar

  Vecka: 8-9

  Att skydda Försvarsmaktens materiel och anläggningar är en viktig del i det kommande arbetet som soldat. Som skyddsvakt måste man kunna agera på rätt sätt och inom gällande lagar och bestämmelser. Juridiken är därför en tung del i detta moment. Rekryten fördjupar sina kunskaper i såväl skjututbildningen som sjukvårdsutbildningen. Under projekt 2-4 genomförs sammanlagt åtta dygn i fält.

   

  Foto: Mats Nyström, Mattias Hultin och Nicklas Gustafsson/Combat Camera

   

   

  5. Individuell vecka

  Vecka: 10

  Det här är utbildningens reservtid. Här kan man ta igen aktiviteter och examinationer som man av olika skäl kanske missat i de tidigare projekten. Rekryten får också förbereda sig inför en fortsatt tjänstgöring inom amfibiekåren eller andra delar av Försvarsmakten. Tillsammans med en yrkesvägledare utformar du din personliga utbildningsplan.

  Foto: Mats Nyström och Nicklas Gustafsson/Combat Camera

   

  6. Aldrig ge upp

  Vecka: 11

  Den här delen av utbildningen syftar till att man ska få lära känna och utveckla sin egen förmåga för vad man klarar av. Projektet är mer påfrestande än de tidigare. Den snart färdige soldaten får lära sig att fokusera för att lösa uppgifter under krävande förhållanden där målet är att man ska stärka sin självinsikt och sitt självförtroende. De åtta dygnen genomförs i fält. Ett av dem genomför man ensam.

  Foto: Mats Nyström, Nicklas Gustafsson och Mattias Hultin / Combat Camera samt Lt Jenny Svensson / Amf1 och rekryt John Mårhammar

   

  7. Avslutning

  Vecka: 12
  Den sista veckan vårdas persolig utrustning och de gemensamma lokalerna, och liknande sysslor. Rekryten får sina vitsord och ger sin utvärdering av utbildningen. Efter en officiell avslutning och ceremoni bryts GMU-plutonen upp.