Jan Thörnqvist med avgående MI Anders Grenstad i bakgrunden. Foto: Niclas Gustavsson, Combat Camera, Försvarsmakten.

JAN THÖRNQVIST TAR ÖVER SOM NY MI


Vid en ceremoni på Berga torsdag 24 februari lämnade avgående marininspektör, konteramiral Anders Grenstad, över tjänsten som marinens högste företrädare till flottiljamiral, 1 mars befordrad till konteramiral, Jan Thörnqvist.

Den nye marininspektören konteramiral Jan Thörnqvist har tidigare innehaft förbandschefstjänster och har även internationell tjänstgöring bakom sig, senast som styrkechef för Europeiska Unionens marina insats EU Navfor, Somalia, Operation Atalanta. Sverige ledde EU:s marina insats mellan 14 april och 14 augusti 2010 från HMS Carlskrona. Fartyget kvarstannade sedan i området som enhet innan hemkomst till Sverige i mitten av december. Tidigare har Sverige haft korvetterna HMS Stockholm och Malmö samt stödfartyget Trossö i operationen.

”Det är ett privilegium att idag tillträda som ny marininspektör och fortsatt få leda alla kompetenta medarbetare som finns inom Marinen och Försvarsmakten. Jag tackar Anders Grenstad för allt stöd över åren och det gedigna arbete han utfört vid rodret för att sätta svenska Marinen på den internationella kartan”, sa den nytillträdde marininspektören Jan Thörnqvist vid ceremonin.

Den förutvarande marininspektören konteramiral Anders Grenstad tillträder den 1 april som chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervakningskommission i den demilitariserade zonen i Korea, NNSC. NNSC som består av officerare från Sverige, Schweiz och Polen är en av mekanismerna i stilleståndsavtalet som år 1953 avslutade Koreakriget.

Vid ceremonin summerade amiral Grenstad de år han suttit vid rodret för Marinen och önskade amiral Jan Thörnqvist lycka till i sitt nya ämbete.

”Jag vet att han är rätt man på rätt plats som fortsattkommer att vara till stor nytta för Sverige, Försvarsmakten och Marinen. Hans internationella meriter och nätverk efter att ha lett EU:s marina skarpa insats är för Sverige ovärderligt”, säger konteramiral Anders Grenstad.

 

 

 

Mårten Granberg