Vill du ha ett utmanade och omväxlande jobb där din förmåga både fysiskt och psykiskt regelbundet sätts på hårda prov? Ett jobb där du hela tiden utvecklas och möter nya utmaningar 

tillsammans med dina kamrater? 

UTTAGNINGSTESTER PÅ AMF 1 BERGA TISDAG OCH ONSDAG VECKA 342.

Mer information om Kustjägarna och befattningar hittar du antingen på mil.se eller kustjagarna.se

Anställning och utbildning påbörjas preliminärt februari 2014.

Ansökan görs via försvarsmakten.se under perioden vecka 323 till vecka 339.