Året började med ett återtagande av bataljonens vinterförmåga i skärgårdsmiljö. ISHAV kallas övningen och är ett känt begrepp för äldre Kustjägare. Bataljonens ingående kompanier ska kunna lösa sina huvuduppgifter även om det råder is och snö. Kompaniet åker oftast norrut i Sverige för att säkerställa att det finns vinter, men förlorar därmed också den amfibiska miljön. Det blev tyvärr vare sig is eller speciellt mycket snö, men övningen var bra ändå för det finns få väderlekar som är kärvare än den råkalla, fuktiga skärgårdsluften som erbjuds i februari

Sedan genomfördes en kraftsamling av resurser i tid och rum för bataljonens centraliserade befattningsutbildningsskede. Där stödjer samtliga kompanier varandra för att kunna genomföra förekommande befattningsutbildningar inom bataljonen. Dessa är t.ex. vapenskolor, sjukvårdskurser, signalistutbildning, nautik m.m. Här finns även möjlighet för officerare/specialistofficerare att utveckla sig inom taktik och övningsledarkompetens som plutons- och kompaniövningsledare med skarp ammunition.

Det kontraktsanställda insatsförsvaret har börjat hitta sin cykel. Med den konstanta personalomsättning som sker så behöver verksamhetsåret följa en cykel som omhändertar att nya soldater kommer in, erfarna soldater utvecklas och vissa soldater avvecklar sig för nästa steg i livet. Som rutinerad soldat är man numera övningsledare och håller lektioner i det ämne man har förkovrat sig i under längre tid. Det är inte längre officeren som kan alla system i mutter och bricka - det är soldaterna, gruppbefälen och specialistofficerarna. De soldater vi har på kompaniet tycker att det är mycket givande och de anser att de lär sig än mer inom sitt område genom att lära ut det till andra mindre erfarna kollegor.

Perioden avslutades med en funktionsövning, vilken innebär att varje kompani får öva sin funktion i en bataljonskontext. För vår del innebar övningen spaning i syfte att inhämta information, bearbeta och delge till högre chef. Efter övningen gick vi på välbehövlig sommarsemester. 
Hösten skulle komma att bli ganska lågintensiv p.g.a. ekonomiska åtstramningar – det blev den absolut inte… Det säkerhetspolitiska läget är förändrat till det sämre som ni säkert alla noterat. Mer pengar tillfördes för att öka den operativa effekten och att förbanden ska få möjlighet att öva mer. Detta medförde att vi övade på Gotland eftersom vi naturligtvis ska kunna hävda vårt territorium även där. Det blev en bra övning med mycket media inblandat, vilket jag anser är av godo för att det hålla det svenska folket informerat om vad som händer.

Kort därefter drog underrättelseoperationen i Stockholms skärgård igång. Vi har inte någon annan information än den som delgivits av Försvarsmakten till media och omvärlden, utan förhåller oss till det resultat som analysen av all information gett.  Även här anser vi att det är mycket bra att Försvarsmakten gått ut med så mycket information som möjligt och därmed underlättat för organisationen i sin helhet för uppgiftens lösande. När underrättelseoperationen drog igång så fick jag ett samtal från KJV-ordföranden som meddelade att KJV dragit igång en insamling för grabbarna och tjejerna ute på kobbarna och skären. Detta är ur mitt perspektiv helt unikt. Jag blir mycket varm i hjärtat och stolt när jag blir påmind att det finns många där ute som värdesätter att Sveriges gränser, vår frihet, det svenska sättet att leva på, är värt att försvara. Detta med den yttersta av konsekvenser om situationen kräver. Jag vill rikta ett stort tack till KJV – vi är alla mycket tacksamma över er gest! 

Det är numera ingen tvekan om att det är svunnen tid som kommer igen. Pendeln är på god väg att slå tillbaka och vad detta innebär återstår att se. Vi är förberedda.
Vi har i dagarna kommit tillbaka efter Marinövning höst. Även här glädjande för Sveriges försvarsförmåga att hela vägen från marintaktisk stab ned till enskild soldat varit övade under tillämpade förhållanden. Det var längesedan. Det var ur vårt perspektiv en mycket bra övning med korta tidsförhållanden och mängder av uppgifter mot en kvalificerad motståndare. Här spände vi bågen väldigt hårt, men bågen höll.  Vi som genomförde övningen var i tämligen stort behov av återhämtning efteråt, men glada efter en särskilt lyckad stridsinsats i övningens slutskede.

Återstående tid av 2014 upptas av två mindre övningar och materieltjänst innan den välbehövliga julledigheten.

2014 har präglats av ganska stor personalomsättning på officerssidan. En ansenlig mängd har fortsatt vidare i sin karriär och mycket kompetens har gått förlorad. Även detta är till del cykliskt och inget onaturligt, men det blir ändå kännbart. Med den senaste tidens utveckling och det stora tidsuttaget vi haft så måste jag säga att jag är mycket tacksam för min personal som kör på i alla lägen och aldrig klagar. Utan den dugliga personalen vi har skulle vi aldrig kunna hålla den höga ambitionsnivån som vi hela tiden eftersträvar. Nu skulle vi dock må bra av lite lugn för reorganisering och att kunna blicka framåt.


2015


Direkt efter nyåret åker delar ur Kustjägarkompaniet på ME 04 och Operation Atalanta. Närmare bestämt handlar det om båtbesättningar som ska stödja den piratjakt som fortsätter utanför Somalias kust. Det är den fjärde insatsen i ordningen, där bidraget skiljt sig åt från gång till gång. Stridsbåtar och personal kommer att transporteras på ett större holländskt fartyg som kan sänka ner sin docka i havet och sjösätta båtar. Insatsen sträcker sig under cirka 4 månader. Äntligen dags att få iväg det utmärkta och eftertraktade system som stridsbåt 90 utgör. Min förhoppning är massvis av erfarenheter som kan implementeras på hemmaplan sedan. Jag vet att vår personal kommer göra mycket väl ifrån sig då de är synnerligen kompetenta – jag har inga farhågor utan önskar lycka till.

Fullspäckad vår. Börjar med vinterutbildning. Både grundläggande vinterutbildning för de som inte genomgått den samt fortsättningskurs vinter och prickskyttespecifik utbildning. Därefter genomför vi MOUT (Military Operations in Urban Terrain), det nya begreppet för strid i bebyggelse. Kompaniet åker till Markstridsskolan (MSS) i Kvarn och utbildas under 2 veckor med högklassig uppföljning och utvärdering. Mycket lärorik och bra chefsträning.
Sedan går vi återigen in i CBU (centraliserad 
befattningsutbildning) som åter avslutas med funktionsövning, i stort enligt det som är beskrivit under 2014.

Vi kommer under våren 2015 att genomföra en uttagning av kustjägaraspiranter och den planeras att genomföras vecka 519. Efter det hoppas vi på ett bra startfält till höstens grundkurs under Kustjägarskolans ledning.
Innan sommaren 2015 ska vi förhoppningsvis hinna med Övning Neptuni för grabbarna på grundkursen 2014-15. 

Därefter är det sommar igen, troligen välbehövd efter det första halvåret. Under hösten 2015 har vi ett antal övningar att se fram emot där även distanspaddlingen ingår. Övrig tid övar vi och utbildar oss mot de målsättningar vi fått av högre chef.
2015 kommer att bli spännande. Fortsätter denna händelseutveckling som bidragit till ett sämre säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld? Vad kommer försvarsbeslutet 2015 ge vid handen då försvarsberedningen är klar med sin rapport? Vad kommer det att innebära?  
Det finns en hel del som kan förändras – till det bättre eller sämre återstår att se. Det beror på vilka glasögon man läser det igenom.

 

Kn Erik Andersson
C202. Kustjägarkompaniet