KUSTJÄGARE 


Kustjägarkompaniets grundinställning är att alla som tjänstgör på förbandet skall klara nedanstående krav trots att kravspecifikationen är olika på olika grupper. Vid samtliga av kustjägarkompaniets uttagningar genomförs en noggrann utvärdering av den enskilde individens ansökan och förutsättning att klara tjänsten. Slutsatsen är att du gärna skall genomföra en uttagning och vi kommer att bedöma huruvida du är rätt person för en eventuell anställning. 

Uttagning till kustjägare sker normalt under hösten, men under året kan enskilda tjänster tillsättas löpande i de fall då vakanser på specifika positioner uppkommer. Om du har några frågor om tjänsten eller ansökan till kustjägarkompaniet kan du kontakta rekryteringsansvarig officer på kustjägarkompaniet på kustjagarkompaniet@mil.se

 

ANTAGNINGSKRAV

För att kunna påbörja grundkurs kustjägare måste du senast vid kursens start hösten 2019 ha genomfört värnplikt, grundutbildning eller GMU och FSU med godkänt resultat. Har du ingen soldatutbildning kan du söka till amfibieregementets grundläggande utbildning eller motsvarande på annat förband. Många av de soldater som är anställda på kustjägarkompaniet har en bakgrund som amfibiesoldater men även soldater från andra delar av Försvarsmakten kan bli kustjägare.

Inför anställning testas du på grundkraven för kustjägare. Normalt genomförs testerna under två dagar. Utöver grundkraven kommer även marschmoment och andra fysiska tester, läkarkontroller och intervjuer att genomföras. Attackdykare tas främst ut bland kompaniets personal vid en särskild uttagning senare.