SÖK TILL KUSTJÄGARNA

Vill du ha ett utmanade och omväxlande jobb där din förmåga både fysiskt och psykiskt regelbundet sätts på hårda prov? Ett jobb där du hela tiden utvecklas och möter nya utmaningar tillsammans med dina kamrater? Kustjägarna är alltid i behov av soldater med rätt allmän profil, men även specialister inom t.ex. vapenteknik och navigation. Antagning till kustjägarna görs normalt en till två gånger per år, men enstaka individer med specialistkompetens kan anställs löpande under året vid behov.

>>Direktlänk till Försvarsmaktens sida för Lediga Jobb och Ansökan


PÅGÅENDE REKRYTERING 2017 t.o.m v12

Kustjägare och attackdykare

2.amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Bataljonen är ett markstridsförband anpassat för att lösa uppgifter i
skärgårdsmiljö. Förbandet transporteras framförallt med stridsbåtar och löser uppgifter såväl nationellt som internationellt. Mellan uppdragen tränar förbandet och deltar i nationella och internationella övningar. 

Rekryterande enhet: Kustjägarkompaniet

Kustjägarkompaniet är amfibiekårens underrättelseförband. Kompaniets huvuduppgift är informationsinhämtning genom spaning med hjälp av olika sensorer och personbaserad inhämtning. Kompaniet har också god förmåga att lösa stridsuppgifter, både genom kvalificerad indirekt bekämpning och genom direkta stridsinsatser. 

Kustjägarkompaniet ska kunna lösa sina uppgifter på stora avstånd från egna enheter. Det ställer speciella krav och är dimensionerande för både förbandets sammansättning och resurser. Kustjägarkompaniet ställer mycket höga krav på personalen, bl.a. vad gäller psykisk stabilitet, omdöme och fysisk prestationsförmåga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som kustjägare eller attackdykare utgör du en mycket viktig del i ett av Sveriges främsta elitförband. Det finns flera olika typer av befattningar, exempelvis signalist, sjukvårdare, prickskytt, förhörsledare m.m. Organisationens behov och krav är styrande för vilken som blir din. Gemensamt för alla kustjägar- och attackdykartjänster är en omfattande spanings- och stridsutbildning där du bl.a. lär dig hantera kamerasystem, olika vapensystem samt olika metoder för att lösa förbandets uppgifter. 
Arbetet på kustjägarkompaniet omfattar insatser både nationellt och internationellt och däremellan övning och träning för att förbandet ska kunna lösa tilldelade uppgifter.

Generella krav för anställning:

• Svensk medborgare
• Genomförd värnplikt eller anställd soldat med godkända betyg
• Godkända betyg i Svenska A, Samhällsvetenskap A, Engelska A och Matematik A på gymnasienivå
• Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på enskilt öga)
• Normal hörsel
• Fullgott färgseende (undantag mot vissa befattningar)
• Inga allvarliga allergier
• Godkända resultat på fystester för Kustjägare
• Bedömd lämplig för tjänst vid kustjägarkompaniet efter sammanvägning av bedömningsfaktorer under testdagar
• Godkänd registerkontroll

Meriterande kvalifikationer:

• Utlandstjänst med goda betyg
• Militära kompetenser/utbildningar
• Förarbevis
• Språkkompetenser
• Genomförd gymnasieutbildning med godkända betyg
• B-Körkort

Fyskrav vid testtillfälle:

• Knäböj med 30kg packning 3 min/ben
• Böjsträck (armböjningar) 40 reps
• Sit ups, raka höga 40 reps
• Statisk rygghäng 60 sek
• Militära räckhäv (chins) 8 reps (handflator framåt)
• Löpning 10 km 49 min
• Marschtest
• Simning och vattenvana med bl.a. bröstsim, livräddning och andra vattenövningar

Kontaktperson: Robert Engström, kustjagarkompaniet@mil.se

Fackliga representanter OF Amf: Karl-Johan Boberg 010-823 33 02

Sista datum för ansökan: söndag v.712 (26 mar 2017) 

Ansökningsprocess
Rekryteringen är öppen till och med söndag v.712. Om du bedöms intressant kommer du att kallas till två dagars tester på Amf 1 Bergav.720. Kallelse kommer att skickas senast v.713.
Testerna omfattar intervjuer av befäl och psykolog, medicinska tester samt fysiska tester. Dessa befattningar testas mot kraven på Kustjägare.

Övrigt:

• Anställningen påbörjas preliminärt i augusti 2017
• Initialt erbjuds en provanställning på sex månader med option på en tidsbegränsad anställning i 7,5 år., alternativt en fortsättning av befintligt kontekt
• Förmåner enligt avtal. 
• Individuell lön beroende av ansvar och krav enligt gällande avtal

Dokument att bifoga ansökan för alla kategorier:

1. Personligt CV inkl. militära referenser
2. Personligt brev
3. Militära referenspersoner
4. Kopior på av följande betyg, intyg och certifikat: 
- Genomförd militär grundutbildning samt ev. internationella insatser
- Gymnasiebetyg, högskola/universitetsbetyg
- Annat meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
- Körkort och militära förarbevis

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem. 

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. 

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. 

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

SOK-KJ_002.png