STRIDSLEDNINGSGRUPP


Stridsledningsgruppen stöttar kompaniledningen med personal för att möjliggöra effektiv ledning av kustjägarkompaniet. Arbetsplatsen är i våra ledningsbåtar, ledningsplatser på land eller rörligt till fots eller med fordon. Du befinner dig där beslut fattas och som medlem i stridsledningsgrupp ställs det krav på att kunna arbeta hårt under både psykisk och fysisk press.


STRIDSLEDNINGSGRUPPBEFÄL


Stridsledningsgruppbefäl arbetar i stridsledningsgruppen och ansvarar tillsammans med övriga gruppen för sambands- och stridsledningssystem. Som person bör du arbeta bra i grupp och trivas med att lösa uppgifter i en teknisk miljö. Du skall vara noggrann, ambitiös och flexibel.


STRIDSLEDNINGSBEFÄL


Som stridsledningsbefäl kommer du att arbeta som ställföreträdande chef för stridsledningsgruppen. Detta innebär att du ska stödja gruppchefen i dennes arbetsuppgifter och vid dennes frånvaro axla ansvaret.


STRIDSLEDNINGSTEKNIKER


Stridsledningstekniker arbetar i stridsledningsgruppen som tekniskt ansvarig för den egna ledningsplattformen. Du kommer i övrigt att lösa uppgifter i stridsledningsgruppen såsom ledningstjänst och markstridstjänst. Du måste ha goda tekniska kunskaper inom data, transmissions- och elteknik. Som person bör du vara envis och inneha en hög arbetskapacitet.


STRIDSLEDNINGSSOLDAT


Stridsledningssoldat arbetar i stridsledningsgruppen och betjänar sambands- och stridsledningssystem. Din huvudsakliga uppgift är att som signalist upprätta och betjäna samband med andra enheter. Som person bör du arbeta bra i grupp och trivas med att lösa uppgifter i en teknisk miljö.