Värnplikt - Första steget mot kustjägarna

Värnplikten har varit vilande sedan 2010. 2014 togs en av delarna åter i bruk, repetitionsutbildningen. 2018 tas ytterligare en del åter i bruk, nämligen grundutbildning. Regeringens beslut innebär att Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten kan tillämpa alla delar av lagen om totalförsvarsplikt: mönstring och värnpliktstjänstgöring i form av grundutbildning och repetitionsutbildning.

Behörighetskrav

GRUNDKRAV

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.

  • Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället.

  • Från det du fyllt 45 år görs en särskild bedömning vid ansökningstillfället.

Utöver grundkraven har de olika utbildningsinriktningarna olika krav på tidigare utbildning. Här kan du läsa om vad som gäller för respektive inriktning. Mer information om behörighet för enskilda befattningar och inriktningar finner du på Försvarsmaktens hemsida.

 

ANSÖKAN TILL Värnplikt


Du ansöker till militär grundutbildning på Rekryteringsmyndighetens webbplats. På "min sida" hittar du information om din ansökan. Du loggar enklast in med e-legitimation som Bank ID.

BEHÖRIGHETSKONTROLL

I och med att du fyller i ditt personnummer kontrolleras din grundbehörighet, att du fyllt 18år och är svensk medborgare.

REKRYTTEST PÅ WEBBEN

Efter att du har ansökt svarar du på frågorna i rekryttestet. 
Om du blir godkänd på rekryttestet har du möjlighet att boka tid till en antagningsprövning hos Rekryteringsmyndigheten.

BOKA ANTAGNINGSPRÖVNING

Efter godkänt och signerat rekryttest bokar du in en tid hos Rekryteringsmyndigheten. Om du inte hittar någon ledig tid som passar dig, prova igen senare då nya tider dyker upp kontinuerligt. Försvarsmakten betalar din resa till närmaste ställe för antagningsprövning.

KOM FÖRBEREDD

Det är viktigt att du kommer förberedd till antagningsprövningen. Se till att du är påläst. Börja träna i god tid innan. Kontrollera att du har med dig allt som står på packlistan.

I samband med antagningsprövningen kommer du att få mer information om utbildningsstart och vad du behöver tänka på om du blir antagen.

Frågor om utbildning och anställning besvaras av Försvarsmaktens rekryteringslinje, telefon 08 - 514 390 09, rekrytering@mil.se.

Frågor om krav, tester och uttagning besvaras av Rekryteringsmyndigheten, telefon 054 - 14 65 99.

Värnplikt och KUSTJÄGARE

För att kunna söka till kustjägarna ska man ha tjänstgjort minst 10 månader som soldat inom Försvarsmaken eller genomfört godkänd värnplikt. Man kan alltså inte bli kustjägare direkt efter genomförd 3 månaders GMU, utan måste först utbildas och bli anställd som amfibiesoldat, jägarsoldat eller motsvarande. För att bli anställd som soldat måste man först genomgå värnplikt eller tidigare genomgått en grundläggande militär utbildning, GMU. 

Även om många soldater på kustjägarkompaniet har en bakgrund inom amfibiekåren, kommer många från andra delar av Försvarsmakten. 

 

TRÄNA INFÖR Värnplikt I FÖRSVARSMAKTEN

Under Värnplikten genomförs många fysiskt krävande moment, ofta med tung packning och utrustning. Därför är det viktigt att kroppen är rätt och tillräckligt tränad för denna typ av belastning. Om du har för avsikt att söka uttagning till kustjägaraspirant, bör du anpassa din träning inför värnplikt även med tanke på kustjägarnas antagningskrav. 

GMU: Tolv veckor, sju projekt

Värnplikten inleds med en 3 månaders grundläggande militär utbildning (GMU). Nedan kan finner du en beskrivning av detta skede av din värnplikt.

1. Koll på läget

Vecka 1

Den första veckan av utbildningen ger rekryten grundläggande färdigheter i att uppträda som soldat och att hantera sin utrustning. Under veckan påbörjas exercisutbildningen och de första skjutövningarna genomförs.

 

Inspelat på Amfibieregementet (Amf1) i Berga under inryckningsveckan för GMU (Grundläggande militär utbildning) i januari 2012.
Foto: Mats Nyström/Combat Camera

 

2. Patrull

Vecka: 2-4

Vecka två börjar själva stridsutbildningen. Ofta utgår övningarna från att den blivande soldaten och gruppen ska göra framryckningar från plats A till B. Olika saker inträffar under dessa moment och rekryten lär sig hantera dem och att agera på rätt sätt. I momenten ingår att identifiera och behandla personer med stressreaktion, och att öva närstrid utan vapen. Från och med "Patrull" kommer de flesta övningar ske i fält.

 

Inspelat på Amfibieregementet (Amf1) i Berga under februari 2012.
Foto: Mats Nyström/Combat Camera

 

3. Försvara

Vecka: 5-7

Under "Försvara" börjar rekryten öva mer i grupp med de andra. Nu lär man sig grunden i att skydda och försvara objekt. Det kan gälla att anordna eller förbättra eget skydd, maskera objekt, bevaka objekt och genomföra strid från eldställning. Man ska också kunna agera på rätt sätt om gruppen utsätts för kemiska, biologiska, radioaktiva eller nukleära ämnen. En del av övningarna sker i mörker.

Foto: Mats Nyström och Mattias Hultin / Combat Camera

 

4. Skyddsvakten bevakar

Vecka: 8-9

Att skydda Försvarsmaktens materiel och anläggningar är en viktig del i det kommande arbetet som soldat. Som skyddsvakt måste man kunna agera på rätt sätt och inom gällande lagar och bestämmelser. Juridiken är därför en tung del i detta moment. Rekryten fördjupar sina kunskaper i såväl skjututbildningen som sjukvårdsutbildningen. Under projekt 2-4 genomförs sammanlagt åtta dygn i fält.

Foto: Mats Nyström, Mattias Hultin och Nicklas Gustafsson/Combat Camera 

5. Individuell vecka

Vecka: 10

Det här är utbildningens reservtid. Här kan man ta igen aktiviteter och examinationer som man av olika skäl kanske missat i de tidigare projekten. Rekryten får också förbereda sig inför en fortsatt tjänstgöring inom amfibiekåren eller andra delar av Försvarsmakten. Tillsammans med en yrkesvägledare utformar du din personliga utbildningsplan.

Foto: Mats Nyström och Nicklas Gustafsson/Combat Camera

 

6. Aldrig ge upp

Vecka: 11

Den här delen av utbildningen syftar till att man ska få lära känna och utveckla sin egen förmåga för vad man klarar av. Projektet är mer påfrestande än de tidigare. Den snart färdige soldaten får lära sig att fokusera för att lösa uppgifter under krävande förhållanden där målet är att man ska stärka sin självinsikt och sitt självförtroende. De åtta dygnen genomförs i fält. Ett av dem genomför man ensam.

Foto: Mats Nyström, Nicklas Gustafsson och Mattias Hultin / Combat Camera samt Lt Jenny Svensson / Amf1 och rekryt John Mårhammar

 

7. Avslutning

Vecka: 12
Den sista veckan vårdas persolig utrustning och de gemensamma lokalerna, och liknande sysslor. Rekryten får sina vitsord och ger sin utvärdering av utbildningen. Efter en officiell avslutning och ceremoni bryts GMU-plutonen upp.