BEFATTNINGAR PÅ KUSTJÄGARKOMPANIET

Huvuduppgiften för kustjägarkompaniet är informationsinhämtning, men förbandet löser också stridsuppgifter. Arbetet löses oftast i små enheter och arbetet kommer bitvis vara mycket hårt fysiskt, till exempel marsch med tung packning eller strid i krävande miljöer. Arbetet kommer också vara psykiskt krävande, exempelvis under spaningsuppdrag där långa tider av monoton väntan är ett vanligt inslag, ofta i kombination med hög risk om enheten skulle bli röjd. 

KUSTJÄGARE OCH ATTACKDYKARE

Som kustjägare kommer du att ingå i kustjägarplutonen, i samverkans- eller prickskyttegruppen. Samtliga befattningar är mycket krävande både fysiskt och psykiskt varför särskilda tester före antagning genomförs. Efter grundläggande kustjägarutbildning specialiserar man sig inom respektive befattningsområde. Dessa grupper leds av minst en specialistofficer.
Attackdykare tas ut bland kustjägarkompaniets personal efter särskilda tester. Som attackdykare ingår du i attackdykarplutonen och utöver dykutbildning får du en specialinriktning som i stort överensstämmer med informationen ovan.
Läs mer om attackdykarna.

STRIDSBÅTSBESÄTTNING

Besättningarna på kustjägarkompaniet är sammansatta som besättningar som på övriga amfibiebataljonen, men kraven som ställs är högre då de förväntas vid sidan om sin tjänst som stridsbåtspersonal också kunna fungera i rollen som kustjägare.

Som en del i kustjägarkompaniet skall de kunna delta även i helt markoperativa nationella/internationella insatser där stridsbåtar inte ingår. För att kunna ingå i förbandet kommer samma grundkrav gälla för kompaniets stridsbåtspersonal som för kustjägare. Stridsbåtspersonalens deltagande vid en sådan insats kan se ut på olika sätt, till exempel kan du komma att ingå i en kustjägargrupp eller framföra markfordon. Stridsbåtspersonalen på kustjägarkompaniet kommer därför ges utbildning och delta i övningar på ett sådant sätt att de har färdigheter även för att kunna lösa dessa uppgifter.

LEDNING OCH DRIFTSTÖD

För att kustjägarkompaniet skall fungera och leverera önskad effekt krävs ett antal mycket viktiga stödfunktioner på kompaniet. Vissa av dessa är inte lika fysiskt krävande och befattningarna har därför ibland samma kravprofil som för en amfibiesoldat. Detta för att göra urvalet så stort som möjligt och inte begränsa rekrytering med hårdare krav än vad som krävs. Vissa av dessa befattningar är emellertid så krävande att de har kustjägarkrav. Exempel på stödenheter är driftstödsgrupp (DSG), stridsledningsgrupp, besättning till lätt trossbåt. Tjänstgör man på en amfibiebefattning inom kustjägarkompaniet och uppfyller kraven för att bli kustjägare får man genomföra prov för att bli kustjägare. Detta är frivilligt.